HZ CULT 20 JAAR

HZ University of Applied Sciences wil graag een persoonlijke hogeschool zijn die investeert in de ontwikkeling van beroepscompetenties, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling van studenten en medewerkers. Daarom stelt HZ Cult elk jaar een prachtig cultuurprogramma samen met activiteiten op het gebied van theater, muziek, film en specials. 

Deze activiteiten zijn toegankelijk voor HZ-studenten en medewerkers, maar ook voor University College Roosevelt, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland en externen. Het College van Bestuur wenst alle deelnemers aan HZ Cult veel plezier!

College van Bestuur 
Adri de Buck en John Dane